Geologi botanik och kulturhistoria, Tranerödsmosse och Lilla Klåveröd

Traneröds mosse, en myr av norrländsk typ. Den benämns högmosse, vilket betyder att den välver sig och är högs på mitten. Myren omgärdas av ett laggkärr därefter randskog följt av mosseplanet med en artfattig flora, som klarar sig på nederbörden, utan mineraltillskott från grundvattnet. Främst bestående av vitmossa, ljung, tuvull, rosling, lingon, tranbär och hjortron. Vattenbalansen sker genom avrinning via flera olika utlopp.

Ekebacken har enligt namnet en annan bakgrund, nu växer här gran, vi gör en avstickare till Tomtarna, som någon satt ut i skogen varefter de fyllts på efterhand.

Lilla Klåveröd, här bodde Hedda och Karl. Först såldes markern till Stiftelsen 70-tal och änkan bodde kvar. Nu är det övertaget av ett jaktlag 00-tal.

Nästa etappmål är. Greifs lycka där skogvaktare Apelkvist på 50-talet hade sin enda ko mjölkad av hustrun Agnes. Sedan åter mot Tranerödsmosse genom Kroks Donationsskog, allmänt kallat Stiftelsen.

Tider: Öppettider och/eller tider för aktiviteter:

I samband med Vandringens Dag och Geologins Dag kommer vi erbjuda följande aktivitet även den 12 september 2020. Välkomna!

kl. 10.00. Aktiviteten tar ca två timmar

Lätt vandring på väg och stig.

Ingen föranmälan krävs.

Samling P-platsen Tranerödsmosse

Languages »