Geologi botanik och kulturhistoria, Svartesjö och Skorstens dalen

Promenad till Skorstensdalen ned en monolit, som blivit kvar i rasbranten, står nu och påminner om en skorsten. Här kan vi också fördjupa oss i horstens geologi.

Ruinen efter Svartesjötorpet. Brunnen var på sin tid murad med ”klosterplattor” golvtegel från Herrevadskloster. Torpen på Söderåsen lydde under klostret och skulle göra dagsverken när de blev kallade. I närheten ligger Hobacken varifrån klostrets dräng hoade för att kalla till arbete dagen därpå.

Svartesjö en igenväxande sjö som kommer att sluta som en mosse. Nu är den en liten vattenspegel med gungfly runtomkring. Typisk för mossars utveckling är att en liten göl i en nisch i berget blir övervuxen av vitmossa. Nä vitmossan breder ut sig når mosseplanet högt över den ursprungliga gölens nivå. I Svartesjös fall finns två utlopp. Ett till Klåverödsdammen och ett till Kvärkabäcken. Dom skal så småningom förenas i Korsskär nere i Skäralidsravinen.

Tider: Öppettider och/eller tider för aktiviteter:

I samband med Vandringens Dag och Geologins Dag kommer vi erbjuda följande aktivitet den 12 september 2020. Välkomna!

Kl. 13.00. Aktiviteten tar ca 2 timmar. Ingen föranmälan krävs

Lätt vandring på väg

Samling P-platsen ovanför Klåveröds-dammen

Languages »